Климатрон Сервиз

KLIMATRON SERVICE e създаден през 1999 година с оснавна дейност ремонт и зареждане на автоклиматици. В последствие разширява дейноста си и предоставя богата гама от услуги свързани с поддържката на автомобили. През 2013 година се пренася в Берлин и прекратява временно дейността си в София KLIMATRON SERVICE